سفت کاری

سفت کاری چیست ؟ سفت کاری ساختمان به عنوان اولین مرحله از عملیات اجرایی ساخت یک بنا می باشد که

مطالعه مقاله

کابینت

کابینت ، به قفسه و یا کمدهایی اطلاق می شود که عموماً در آشپزخانه و گاهی در حمام و سرویس

مطالعه مقاله

نازک کاری

نازک کاری ساختمان چیست؟   پوشش نهایی که بر روی ساختار زیرین ساختمان قرار می‌گیرد و روکشی که در داخل ساختمان

مطالعه مقاله

گودبرداری

گودبرداری سیر تا پیاز اصول گودبرداری ساختمان برداشتن خاک از سطح زمین برای رسیدن به خاک بکر رو گودبرداری ساختمان

مطالعه مقاله

نیلینگ

نیلینگ با افزایش تراکم در عرصه‌های محدود و در نواحی پر‌تراکم شهری بر تعداد طبقات زیر‌زمینی و عمق گودبرداری افزوده

مطالعه مقاله

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد کاشت میلگرد در واقع عملیاتی است همچون آرماتوربندی و بتن ریزی، به نحوی که برای تقویت، اصلاح ابعادی

مطالعه مقاله

شبکه

شبکه الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپيوترها، توپولوژی ناميده می شود. توپولوژی انتخاب شده برای پياده سازی شبکه ها،

مطالعه مقاله

تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمان تاسیسات ساختمان از نیازهای اساسی و مورد نیاز هر ساختمان می باشد. به بیان دیگر، تاسیسات ساختمان، اجزای

مطالعه مقاله
فارسی
Call Now Button