روف گاردن
2021/03/11
سان روم گاردن
2021/03/11

تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمان از نیازهای اساسی و مورد نیاز هر ساختمان می باشد. به بیان دیگر، تاسیسات ساختمان، اجزای حیاتی هر ساختمان را تشکیل می دهند. این سیستم ها مربوط به شرایط حرارتی، دیداری، شنیداری و بهداشتی که برای راحتی، آرامش و آسایش ساکنان ساختمان لازم و ضروری می باشد، را فراهم می کنند.

تاسیسات ساختمان بایستی به خوبی طراحی شوند تا به درستی کار کنند. همچنین این سیستم ها می بایستی با سیستم ساختاری ساختمان هماهنگ باشند که این امر مستلزم دانش و تخصص مهندسان و معماران حرفه ای ساختمان است.

تاسیسات ساختمان شامل دو دسته از امور می شود:
1. تاسیسات مکانیکی
2. تاسیسات الکتریکی

تاسیسات مکانیکی که شامل موارد زیر می باشد:
حرارتی ( گرمایی و سرمایی )
تهویه مطبوع
گاز رسانی
بهداشتی ( آب و فاضلاب )
آتش نشانی
اجرا و طراحی آسانسور
تاسیسات گازهای طبی
سیستم های بخار

تاسیسات مکانیکی شامل شاخه هایی مانند ساختمانی، صنعتی، ورزشی، درمانی و… نیز می شود که در زیر به توضیح برخی از آنها می پردازیم. به طور معمول شبکه های پیچیده تاسیسات ساختمان از دید پنهان هستند.

تاسیسات حرارتی

در ابتدا به انواع مدل های انتقال گرما می پردازیم:

تابش

انرژی گرمایی از بدنه گرم ساطع شده و از طریق فضای واسطه منتقل شده و جذب بدنه سردتر می شود. گرمای تابشی تحت تاثیر حرکت هوا یا دما نمی باشد.

همرفت

انتقال گرما در نتیجه حرکت چرخشی بخش های گرم شده از یک مایع یا گاز صورت می گیرد.

رسانایی

انتقال مستقیم گرما از ذرات گرم تر به ذرات سردتر یک واسطه و یا دو عنصر که در تماس مستقیم با هم قرار دارند.

تبخیر

در اثر این فرآیند تبدیل رطوبت به بخار اتفاق می افتد. آسایش و راحتی به لحاظ گرما نه تنها به دمای هوا، بلکه به رطوبت نسبی هوا، دمای تابشی فضاهای پیرامون، حرکت هوا و پاکی هوا بستگی دارد. برای رسیدن به این شکل از گرما و حفظ آن، می بایستی تعادل منطقی میان این عوامل ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: نظافت منزل تهران

فارسی
Call Now Button