شبکه
2021/03/11
نیلینگ
2021/03/11

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد در واقع عملیاتی است همچون آرماتوربندی و بتن ریزی، به نحوی که برای تقویت، اصلاح ابعادی و یا افزودن عضوی جدید به سازه بتنی موجود بکار برده می شود. این فرایند در کلیه مقاطع بتنی با ضخامت های مختلف قابل اجرا می‌باشد.

در صورت وجود ضعف باربری و یا الحاق عضوی به سازه موجود، کاشت میلگرد می‌تواند در صورت اجرای صحیح، ظرفیت های باربری مقطع بتنی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد که به همین سبب امروزه جایگاه ویژه ای را در حوزه ساخت و ساز به خود اختصاص داده است.

همچنین به جهت امکان مدل سازی رفتار میلگرد کاشته شده و شناسایی ضرایب باربری می توان این روش را جایگزین روش های تخریبی نمود و تا حد زیادی از هدر رفت منابع انسانی و مالی پروژه جلوگیری کرد.

ریونیک آماده است تا با ارائه خدمات مهندسی در خصوص طراحی، مدل سازی، کنترل ضوابط و همچنین اجرای عملیات کاشت میلگرد شما را در اجرای هرچه بهتر پروژه یاری نماید.

فارسی
Call Now Button